Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 151 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

Wybory przed nami

piątek, 20 sierpnia 2010 8:31
Polskie Stronnictwo Ludowe będzie czynnie uczestniczyć w wyborach samorządowych. W najbliższym czasie rozpoczniemy przygotowania do tego dnia. Już dziś zapraszamy chętnych wolontariuszy lub osoby chcące wziąć udział w wyborach do kontaktu z nami w każdy poniedziałek w biurze PSL na stadionie OKS.
Podziel się
oceń
2
5

komentarze (27) | dodaj komentarz

Tradycyjnie nowocześni

wtorek, 15 grudnia 2009 13:54
Zarząd Powiatowy PSL w Otwocku spotyka się systematycznie przynajmniej raz na jeden miesiąc. To bardzo dobra forma kontaku członków PSL ze sobą, bowiem możemy spokojnie poświęcić czas tylko na omawianie spraw związanych ze Stronnictwem.
Najbliższy rok z pewnością będzie zdominowany przez wybory samorządowe i prezydenckie w 2010.
Zawsze musimy pamiętać, że każda władza pochodzi od ludzi i dla tych ludzi powinna być wykorzystana. Słowa te traktujemy bardzo poważnie dlatego jako działacze PSL w Powicie Otwockim staramy się tak pracować aby przynosić jak najwięcej dla mieszkańcow naszego Powiatu.
Nieustannie zabiegamy o środki UE na realizację zadań inwestycyjnych. Możemy już dostrzec niektóre efekty normalnej pracy na rzecz ludzi czyli nowe ronda, termomodernizacje budynów użyteczności publicznej, budowę boisk i wiele innych działań.
Byliśmy, jesteśmy i będziemy.
Nie zależy nam na walce, na kłótni, na igrzyskach, które nam serwuje Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. Jesteśmy normalnymi ludźmi działającymi dla dobra społeczeństwa.
Podziel się
oceń
0
4

komentarze (24) | dodaj komentarz

Wyrazy współczucia

czwartek, 15 października 2009 9:28


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (12) | dodaj komentarz

Wniosek o nadanie imienia Wincetego Witosa

wtorek, 07 lipca 2009 11:01

Podziel się
oceń
0
1

komentarze (15) | dodaj komentarz

4 lipca odbyła się Rada Naczelna PSL

poniedziałek, 06 lipca 2009 15:06
Poniżej stanowiska naje przyjęła Rada Naczelna PSL.

W sprawie: oceny wyborów do Parlamentu Europejskiego

Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego serdecznie dziękuje wyborcom, którzy

w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego poparli kandydatów PSL, dając w ten sposób wyraz aprobaty dla kampanii merytorycznej, wolnej od politycznych awantur i skoncentrowanej na najważniejszych dla Polski sprawach.

 Rada Naczelna dziękuje kandydatom, którzy z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w różnorodnych przedsięwzięciach podejmowanych w ramach kampanii wyborczej.

 Rada Naczelna PSL składa serdeczne podziękowania członkom i sympatykom Stronnictwa, którzy wsparli finansowo kampanię Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 Słowa podziękowania Rada Naczelna kieruje do działaczy i sympatyków Stronnictwa za organizację spotkań z wyborcami, wieców, obchodów Święta Ludowego, promowanie kandydatów PSL w różnych formach i środowiskach, za prace w sztabach wyborczych i udział w pracy obwodowych komisji wyborczych oraz osobom pełniącym funkcje mężów zaufania.

  
W sprawie: waloryzacji rent i emerytur

 Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego opowiada się za wprowadzeniem bardziej czytelnego i sprawiedliwego kwotowego systemu waloryzacji rent i emerytur od 2010 r.

 Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego upoważnia Klub Poselski PSL do wniesienia inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie.

 
W sprawie: podjęcia działań mających na celu odbudowę potencjału gospodarstw na obszarach objętych klęską powodzi

 Klęska powodzi i inne niekorzystne zjawiska pogodowe, z którymi zmagają się mieszkańcy Polski spowodowały ogromne straty w ich domostwach, a w większości gospodarstw rolnych doprowadziły do strat całych tegorocznych plonów. Rada Naczelna PSL składa podziękowanie służbom ratowniczym, a szczególnie funkcjonariuszom PSP i ochotnikom z OSP za trudną walkę z żywiołem, za ratowanie mienia i ludzi.

 Rada Naczelna wnioskuje do Rządu RP o jak najszybsze uruchomienie działań mających na celu odbudowanie zniszczonego przez żywioł potencjału gospodarstw rolnych, w szczególności: uruchomienie systemu kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarach wystąpienia szkód na skutek klęski powodzi, przyspieszenie prac komisji powołanych przez wojewodów do oszacowania strat i zniwelowania ich skutków.

 W tym celu niezbędne jest:

 - przeznaczenie środków na zabezpieczenie przeciwpowodziowe;

 - wystąpienie Ministra Rolnictwa do Komisji Europejskiej o środki finansowe z WPR na likwidację skutków i wyrównanie strat spowodowanych klęską w rolnictwie;

 - wprowadzenie stanu klęski na terenach dotkniętych klęskami żywiołowymi i skuteczne zniwelowanie strat wynikłych z tytułu wystąpienia klęski, szczególnie na obszarach gruntów rolnych, w tym na Trwałe Użytki Zielone;

 - zrekompensowanie przez Rząd umorzonych z tego tytułu przez poszczególne jednostki administracyjne podatków poszkodowanym;

 - odstąpienie od wymogów stosowanych przez ARiMR dla rolników, którzy nie mogą ich spełnić z powodu wystąpienia klęsk żywiołowych w odniesieniu do złożonych wniosków za rok 2008/2009.

 Konieczne są również zmiany legislacyjne dotyczące:

 - uproszczenia procedur przy budowie i modernizacji obwałowań;

 - ustalenie jednego administratora cieków i budowli wodnych;

 - poprawy gospodarki spółek wodnych.

 Rada Naczelna zwraca się do Klubu Poselskiego PSL o wniesienie inicjatyw legislacyjnych w tych sprawach.

 

W sprawie mediów publicznych

 Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego zwraca się do Sejmu i Senatu RP oraz Prezydenta RP o natychmiastowe rozpatrzenie sprawozdania KRRiT za 2008 r.

 Rada Naczelna PSL upoważnia posłów Stanisława Żelichowskiego i Janusza Piechocińskiego do prezentowania stanowiska PSL dotyczącego mediów publicznych w rozmowach z klubami parlamentarnymi.

 RN PSL postuluje o szybkie stworzenie społecznie akceptowalnego systemu finansowania mediów publicznych.

  
W sprawie promocji PSL w Internecie

 Polskie Stronnictwo Ludowe ma 114 lat tradycji, zawsze było blisko ludzkich spraw. Zawsze byliśmy i jesteśmy tradycyjnie nowocześni. Mamy XXI wiek, musimy więc iść z duchem czasu, korzystać z nowych technologii, z możliwości jakie daje Internet, a są one bardzo duże. W Internecie są wielkie i niezagospodarowane przez nas dotąd możliwości dostępu do ludzi i kontaktu z nimi.

 W związku z powyższym Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego w pełni popiera wszelkie inicjatywy związane z promocją PSL w Internecie oraz w portalach społecznościowych. Zachęca również do aktywnego włączenia się w tą działalność, a zarządy wojewódzkie, powiatowe i gminne PSL zachęca do poszukania osób, które by się tym zajęły.

 


Podziel się
oceń
0
2

komentarze (9) | dodaj komentarz

Wincenty Witos - złożyliśmy wniosek o nadanie imienia

poniedziałek, 06 lipca 2009 11:53
Zarząd Powatowy PSL w Otwocku złożył stosowny wniosek do Rady Miasta Otwocka z propozycją nadania imienia rondu przy Komendzie Państwowej Straży Pożarnej imienia WINCENTEGO WITOSA.

Uważamy, że osoba Wincentego Witosa nie potrzebuje uzasadnienia bo każdy doskonale wie kim był i co robił.
Jednocześnie, mając na uwadze zaszłyszane informacje o tym, iż została również złożona propozycja imienia Papieża Jana Pawła II stwierdzamy, iż nie będziemy wprowadzać w tej kwestii niepotrzebnej rywalizacji bo to niegodne.

Kim był Wincenty Witos?
Wikipedia podaje: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wincenty_Witos

Podziel się
oceń
0
1

komentarze (16) | dodaj komentarz

Poseł Janusz Piechociński donosi

piątek, 03 lipca 2009 22:58

Janusz Piechociński

Wiceprzewodniczący

Sejmowej Komisji Infrastruktury

janusz@piechocinski.pl

 

 

Pakt w Obronie Mediów Publicznych

 

 

Oprócz prawa do bezpieczeństwa, edukacji, służby zdrowia, kultury mamy też prawo do rzetelnej, obiektywnej informacji. Media publiczne są takim samym dobrem narodowym jak wojsko, policja, służba zdrowia, szkolnictwo, nauka, kultura. Stanowią one istotny element systemu demokracji. Mamy prawo być rzetelnie, obiektywnie informowani, a rządzący mają obowiązek zapewnić nam taką możliwość. Spór o charakter mediów publicznych jest po części ich naturą. Ale po raz pierwszy ten spór zagraża samym mediom. Już druga ustawa zmieniająca prawo medialne prawdopodobnie nie wejdzie w życie. I mniejsza o to, czyja to wina, skoro kolejna bezrozumna konfrontacja polityczna nie tylko nie przynosi efektu, ale może ostatecznie pogrążyć media publiczne i zaszkodzić całemu rynkowi mediów. I choć to brzmi paradoksalnie, nadszedł czas, by społeczeństwo zaczęło bronić media publiczne przed tymi politykami, którzy nie tylko - jak dotąd - chcą je zawłaszczyć, czy posłużyć się nimi, ale - jak obecnie - zniszczyć je! To chyba najwyższy czas, by stworzyć Pakt w Obronie Mediów Publicznych. Jego istotą powinno być:

 

  1. Przywrócenie pewności finansowania.

W roku ubiegłym KRRiT przekazała nadawcom publicznym 732,4 mln zł, o 158,6 mln mniej niż planowano. Prognozy na rok obecny i przyszły są zatrważające. Wizja upadku radiowych rozgłośni regionalnych, Polskiego Radia i w dalszej kolejności - telewizji, staje się realna. Wobec nieodpowiedzialnych zamiarów zniszczenia daniny społecznej jakim jest abonament, bez wprowadzenia skutecznego finansowania z budżetu państwa w warunkach kryzysu finansowego, należy szybko stworzyć społecznie akceptowalny system finansowania mediów publicznych oparty na powszechnych, sprawiedliwych, nieuciążliwych składkach społecznych ( średnio 5zł , gospodarstwa emeryckie 1 złoty miesięcznie) , których pobór przyniesie sumę zapewniającą stałe finansowanie mediów publicznych .  Usprawnić system  poboru składek poprzez egzekucję wraz rachunkiem za energię elektryczną.

2. Cyfryzacja mediów.

Proces cyfryzacji mediów elektronicznych  uzależniony jest od dwóch niekończących się sporów. Jeden to rywalizacja formacji politycznych, która zwykle kończy się przekreśleniem dorobku w tej dziedzinie poprzedników, drugi - to spór regulatorów - medialnego i telekomunikacyjnego. Wystarczy spojrzeć do sprawozdania KRRiT za rok ubiegły, by się o tym przekonać. W dodatku prawo medialne nie dotyczy cyfryzacji, zaś wspomniane dwie, niefortunne jego nowele, tej kwestii nie dotykały, co także je w pewien sposób charakteryzuje. Pomysł powołania pełnomocnika rządu do spraw cyfryzacji mediów elektronicznych najwyraźniej został zarzucony. Więc nich nikogo nie dziwi, że telewizja publiczna, jak donoszą media, chce się wycofać z rozsiewu cyfrowego, naziemnego, ulegając złudzeniu, że rozsiew satelitarny go zastąpi. Nie bacząc na Strategię Lizbońską, która rozsiew cyfrowy naziemny czyni ważnym składnikiem  cyfryzacji, nie bacząc na narodowo - państwowy interes, bo przecież nasze prawo medialne dotyczy tylko programów emitowanych z naszego terytorium, nie bacząc też na to, że program publiczny nie może podlegać systemowi warunkowego dostępu . Niech też nie dziwi nikogo, że efektem sporów regulatorów są potworki w rodzaju dokumentacji konkursu na drugi multipleks, z której wynika, że cztery programy w tym multipleksie wskaże KRRiT, zaś trzy kolejne wybierze operator multipleksu, ale ich właściciele nie powinni być powiązani z nadawcami publicznymi, ani komercyjnymi mającymi programy ogólnopolskie, ani też grupami kapitałowymi nadającymi ogólnokrajowe programy radiowe, albo wydającymi ogólnokrajowe gazety. Punktacja konkursowa w zasadzie eliminuje takie programy. Tymczasem operator multipleksu ma przecież stworzyć atrakcyjną rynkowo ofertę programową! W dodatku sam operator nie może być powiązany  z grupą kapitałową, z która powiązany jest operator techniczny pierwszego multipleksu, czyli powinien zbudować nową infrastrukturę nadawczą lub wykorzystać infrastrukturę Emitela, dając mu zarobić i podrażając usługę.

 

Cyfryzacja telewizji naziemnej powinna być realizowana w oparciu o scenariusz zawarty w Uchwale sejmowej która powinna być uchwalona na I posiedzeniu sejmu we wrześniu 2009 z preferencjami dla krajowych podmiotów i krajowej produkcji.

 

3.Ustalenie zasad i kryteriów zgłaszania wyłanianych przez Prezydenta ,Sejm i Senat członków KRRiT

 

4 .Zgoda na odpartyjnienie mediów.

 

Ostatni dzień 2005 roku to dla mediów noc św. Bartłomieja. PiS zawłaszczyło media publiczne. Dziś mamy tego konsekwencje w postaci obecnych władz głównie telewizji publicznej wyraźnie zorientowanych politycznie, czego dały dowód choćby w czasie ostatnich wyborów faworyzując mało znaczącą antyeuropejską formację.  Sprawozdanie KRRiT zasługuje na odrzucenie. Zgoda na nie przyjęcie sprawozdania będzie testem dobrej woli polityków na zmianę politycznego konstytucyjnego organu właściwego w sprawach mediów i składów władz spółek mediów publicznych tak, by przywrócić bezstronność i rzetelność mediów politycznych.

Solidarne odrzucenie sprawozdania

KRRiT przez Prezydenta, Senat i Sejm i powołanie nowej Rady w oparciu o zaprezentowane wcześniej wspólne zasady i kryteria nie tylko tworzą warunki dla wyłonienia profesjonalnych władz mediów publicznych ale też i mogą znacząco ograniczyć bieżącą interwencję polityków w ich funkcjonowanie.

 

Wzywam więc Prezydenta, Premiera, Kluby Parlamentarne do desygnowania do rozmów nad powyższym Pakietem swoich przedstawicieli. Oczekuje, że glos w tej sprawie kolejny raz zabierze także samo środowisko.

 

W tym procesie media publiczne nie mogą być narzędziem lecz celem. By ich naprawa się udała potrzebna jest dobra wola, umiejętność dostrzeżenia i uszanowania różnych, w tym i sprzecznych interesów, sztuka porozumienia i kompromisu.
Podziel się
oceń
0
2

komentarze (20) | dodaj komentarz

I po wyborach - DZIĘKI

poniedziałek, 08 czerwca 2009 12:38
Na początek:
Serdecznie dziękujemy za głosy oddane na kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego w tych wyborach.
Są one wartością dla nas i postaramy się o tę wartość dalej zabiegać.
Frekwencja w powiecie wyniosła lekko ponad 30%.
PSL zdobyło 1977 głosów. To dobry wynik, choć nie jest on rewelacyjny.
Jeszcze raz serdeczne dzięki za głosy.


A teraz ku pokrzepieniu serc informacje z bloga wiceprezesa Zarządu Powiatowego PSL Darka Grajdy (www.grajda.bloog.pl)

(...)
Dziękuję za głosy oddane na kandydatów PSL w wyborach do PE.
Stronnictwo przekroczyło próg wyborczy. Będzie miało swoich europosłów.
To jest dla nas ważne.
Co do naszego okręgu nr 4 - okazuje się, że po raz kolejny wizerunek medialny liderów partii robi swoje. Janusz Piechociński, pomimo potężnego zaangażowania, zmasowanej kampanii, notorycznej pracy w okręgu nie uzyskał mandatu posła do PE.

W całym okręgu PSL uzyska około 2 - 3 %. Przeliczając na głosy to około 22.000 - 25.000 głosów. To nie wystarczy aby prześcignąć "zielone Mazowsze", Wielkopolskę czy Małopolskę, nie wspominając Lubelszczyzny.

Jarosław Kalinowski - idzie dokończyć Kopenhagę. Gratuluję Ci Jarku.

Andrzej Grzyb z Wielkopolski, też chyba odjedzie pociągiem do Brukseli. To co nie udało się 5 lat temu może będzie faktem teraz.

Czesław Siekierski ze Świętokrzyskiego najprawdopodobniej też uzyska mandat, a tym samym utrzyma swoją pozycję. Serdeczne gratulacje.

Tak sobie myślę. Czy zmiana wizerunku partii jest związana ze zmianą ludzi trzymających stery? Czy to tylko to?
Pewnie, każdy by chciał mieć zawsze więcej niż mniej, a to w tych wyborach oznaczało by więcej mandatów, gdyby więcej Polaków zagłosowało na PSL.

Czy notowania PSL są ściśle związane z wizerunkiem szefa partii? Czy może jest coś innego?

Uważam i zawsze to powtarzam, że kampania wyborcza kieruje się swoimi prawami. To jest rywalizacja. To musi być twarda rywalizacja. To powinna być walka - oczywiście są pewne granice.
Nie można liczyć na to, że obywatel nas zauważy i powie - "hej wy jesteście happy to na was zaglosuję".
Tu trzeba szukać pola. PO i PiS robi to znakomicie. Szukają kwestii różniących i je pokazują. Wtedy robi się zadyma i widać, że są dwa walczące obozy, a reszta? W mojej ocenie stoi z boku.

Co do wizualnej kampani w TV i na www.wybieram.psl.pl - uważam, to za bardzo udaną i trafioną formę. Ten wizerunek trzeba nadal kontynuwać. Po raz pierwszy czołówki spotów były inne niz reszta i były w mojje ocenie najlepsze. Odzielną sprawą jest zawartość wypowiedzi - może więcej dynamiki (kilka ujęć kandydatów w równych miejscach z czytającym narratorem).
Strona www.wybieram.psl.pl powinna "trwać wiecznie".

Nie zgadazm się ze stwierdzeniem, że trzeba nieustannie kooperować.
W mojej ocenie nieustannie trzeba się konforontować by pokazywać swoje pomysły na dane dziedziny.
Konfrontacja wymaga jest szególnie w okresie kampanii wyborczej - choć wtedy może okazać się nieskuteczna bo wpisuje się w kampanię. Nieustannie trzeba pokazywać swoją odmienność i dla tej inności trzeba szukać zwolenników.

Generalnie uważam, że posiadamy cały czas swój sztywny elektorat, który jest wierny i ciągle wierzy, że PSL zmieni siebie i zmieni innych.

Kiedy to będzie możliwe?
Będzie to możliwe wtedy, gdy zmienią się sternicy naszej łódeczki. Zmiana powinna nastąpić najszybciej jak to możliwe. Kto do sterów? Tego nie wiem. Uważam, że trzeba dać szansę tym, którzy nie zajmowali jeszcze ław sejmowych bo to oni mogą "wykręcić" lepszy wynik. Dla starszych widzę miejsce w zarządzaniu różnymi instytucjami lub tworzenie panelu eksperckiego.

Czy jesteśmy w stanie tego dokonać?
Na ostatnim Kongresie PSL okazało się, że nie jesteśmy w stanie wystawić żadnego młodego, nowego człowieka w wyborach na szefa partii.

Co to oznacza?
Albo strach, albo konformizm, albo zachowawczość, albo brak wizji na przyszłość, a może liczenie po cichu, że jak się nie wychylę to coś dla siebie ugram?

 pozdrawiam
(...)


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (20) | dodaj komentarz

Kongres Gospodarczy PSL

piątek, 29 maja 2009 11:08

Prawie dwa tysiące osób przybyło do warszawskiej Sali Kongresowej w PKiN na Kongres Gospodarczy zorganizowany z inicjatywy prezesa PSL, wicepremiera Waldemara Pawlaka Przedsiębiorcy i samorządowcy rozmawiali przede wszystkim o możliwościach wyjścia z kryzysu. Podczas kongresu kilkudziesięciu przedsiębiorców z różnych regionów Polski otrzymało Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Przedsiębiorczość 2009.

 Lider Stronnictwa wicepremier Waldemar Pawlak apelował o przywracanie zaufania do przedsiębiorców i aktywne spojrzenie na sprawy gospodarcze. Zdaniem prezesa PSL w czasach kryzysu, w czasach trudnych, widać wyraźnie, że możemy liczyć na tych, którzy są na miejscu, na tych, którzy związali swoje przedsięwzięcia, swoją działalność ze swoimi, często bardzo małymi społecznościami. W jego ocenie Polska jest lepiej przygotowana do kryzysu niż kraje, w których w ostatnich 20 latach następował ciągły wzrost gospodarczy. Waldemar Pawlak apelował, by dbać o tych, którzy potrafią rozwijać przedsiębiorczość. W tradycji i historii ruchu ludowego było przesłanie „żywią i bronią', dziś dopisujemy gospodarują - „żywią, bronią, gospodarują", to jest manifest naszej tożsamości, bo w dzisiejszych czasach gospodarowanie to podstawa do lepszej, pomyślniejszej przyszłości. Zachęcał przedsiębiorców do zrzeszenia się w spółdzielniach. Spółdzielczość to obszar, gdzie ludzie o mniejszych kapitałach mogą realizować wielkie przedsięwzięcia. Warto jest, żebyśmy ten mechanizm potrafili zastosować. Wicepremier podkreślił, że samorządy powinny mieć szerszy zakres działania niż obecnie, m.in. mogłyby swobodniej działać w funduszach pożyczkowych i poręczeniowych. Waldemar Pawlak zachęcał do głosowania na PSL podczas czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Potrzeba kandydatów, którzy w UE będą reprezentowali interesy miejscowych przedsiębiorców tak, aby ich sukces wyborczy był sukcesem dla Polski i dla Europy". Stwierdził, w UE potrzeba nie tylko znawców, bywalców salonów europejskich, ale też takich, którzy mają doświadczenia miejscowych relacji. Wicepremier namawiał również do wyzwolenia przedsiębiorczości i aktywnego spojrzenia na sprawy gospodarcze. W jego ocenie trzeba tworzyć nowoczesne rozwiązania prawne, a jednocześnie uchylać te przepisy, które są zbędne. Ustawy powinny regulować najważniejsze kwestie i nie krępować swobody gospodarczej. Przestrzegał, by przepisy dotyczące kontroli działalności gospodarczej nie wprowadzały represyjności ponad miarę. Poseł PSL Mieczysław Kasprzak wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki zarzucił PO, iż hamuje pracę nad projektem PSL w sprawie opcji walutowych. - Nasz projekt jest dobry. Tak uznała (sejmowa) Komisja Ustawodawcza, dlaczego hamujecie tę inicjatywę? - pytał. Zaznaczył, że niekorzystne umowy na opcje mają swoje skutki społeczne, bo niektórych upadających przedsiębiorstw nie da się uratować i wielu ludzi straci pracę. Jego zdaniem wskutek opcji walutowych Polska dała się ograć, dała sobie wyprowadzić z gospodarki 28 mld złotych. Dlatego też apelujemy, szczególnie do PO: Koledzy z Platformy, dlaczego dzisiaj, pomimo iż twierdzicie, że opcje walutowe są niekorzystne dla polskiej gospodarki, nie podjęliście tematu, dlaczego? Apelował, by Platforma, jeśli ma lepsze rozwiązanie, przedstawiła je. Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Malinowski stwierdził, że walcząc z kryzysem nie możemy odkładać modernizacji naszego kraju. Należy dbać, by walce z kryzysem towarzyszyła refleksja o państwie. Oświadczył, że obawy środowiska pracodawców budzi postawienie głównego księgowego państwa, czyli ministra finansów, na pierwszej linii walki z kryzysem. Jego zdaniem ton w walce z kryzysem powinien nadawać resort gospodarki. Skoro kryzys finansowy najbardziej dotyka sfery gospodarki fundamentalnym błędem w walce z nim jest ślepa wiara w decyzje ministerstwa finansów.

Autor: Robert Matejuk

Podziel się
oceń
0
1

komentarze (17) | dodaj komentarz

Janusz idzie jak czołg

środa, 27 maja 2009 14:54

 


Podziel się
oceń
0
1

komentarze (14) | dodaj komentarz

sobota, 20 stycznia 2018

Licznik odwiedzin:  114 366  

Kalendarz

« styczeń »
pn wt śr cz pt sb nd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

O mnie

Stronnictwo w Powiecie Otwockim swoją działaność opiera na pracy społecznej członków partii i wolontariuszy. Mamy wielu sympatyków. Zapraszamy do współpracy osoby chcące poznać trochę partię od kuchni.

O moim bloogu

Blog pisany przez członków Polskiego Stronnictwa Ludowego działających na terenie Powiatu Otwockiego. Piszemy tu wszystko co uważamy za słuszne. Wiemy, że jesteśmy niewygodni zarówno dla LPR, Samoobr...

więcej...

Blog pisany przez członków Polskiego Stronnictwa Ludowego działających na terenie Powiatu Otwockiego. Piszemy tu wszystko co uważamy za słuszne. Wiemy, że jesteśmy niewygodni zarówno dla LPR, Samoobrony ale również dla LiD.

schowaj...

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Ulubione strony

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 114366
Bloog istnieje od: 3851 dni

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Pytamy.pl